oceń Ocena:
*****

|

|

rozmiar czcionki

2011-08-22

Wcześniaki - co im grozi?

Zdecydowana większość dzieci przychodzi na świat o czasie, niektóre jednak śpieszą się z przyjściem na świat. Wcześniakiem nazywa się noworodka, który urodził się między 22. a 37 tygodniem ciąży z masą ciała poniżej 2500g.

Galeria

W Polsce 6,3-6,5 % stanowią porody przedwczesne. Nadmierne obciążenie pracą zawodową przyszłej mamy, trudna sytuacja rodzinna, używki, niedostateczna opieka przedporodowa lub jej brak to najczęstsze powody takich porodów. Zbyt wczesne przyjście na świat przerywa naturalny tok dojrzewania organizmu dziecka, a co za tym idzie wiele narządów noworodka nie jest gotowych do adaptacji w nowych warunkach.

 

Układ oddechowy
Podczas porodu noworodek po raz pierwszy nabiera powietrza w płuca rozprężając w ten sposób pęcherzyki płucne. Ten pierwszy wdech umożliwia rozpoczęcie wymiany gazowej i zaopatrzenie całego organizmu w tlen. Wcześniaki mają trudności z podjęciem prawidłowej funkcji oddychania a niemal połowa z nich cierpi na zespół zaburzeń oddychania – RDS ( Respiratory Distress Syndrome). Zespół ten jest ściśle powiązany z niedoborem surfaktantu, którego zadaniem jest zapobieganie zapadaniu się pęcherzyków płucnych oraz z niedojrzałością naczyń krążenia płucnego. Objawy RDS pojawiają się zaraz po porodzie i nasilają się, jeśli nie zostanie wprowadzone odpowiednie postępowanie leczniczo – opiekuńcze. Niedobory surfaktantu uzupełnia się do 2 godzin po porodzie dziecka aplikując lek dotchawiczo.

 

Układ nerwowy
Przyczyną uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest niedokrwienie a co za tym idzie, niedotlenienie tego układu. Spowodowane jest to zaburzeniem automatycznej regulacji krążenia mózgowego, które staje się zależne od ciśnienia ogólnoustrojowego. Jeżeli ciśnienie to jest zbyt niskie mózg otrzymuje mniej tlenu czego skutkiem może być uszkodzenie tkanek.
Z powodu niedotlenienia może dojść również do krwawienia dokomorowego. Jest ono bardzo niebezpieczne ponieważ może prowadzić do nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego, uszkodzenia wzroku, słuchu a także porażenia mózgowego – skala zaburzeń zależna jest od miejsca i stopnia krwawienia. Warto jednak zauważyć, że pomimo tak wielu niekorzystnych czynników mogących wpływać na ośrodkowy układ nerwowy, mózg nie zostaje zupełnie bezbronny. Organ ten u tak małych dzieci potrafi w dużym stopniu samoczynnie kompensować niektóre uszkodzenia.

 

Retinopatia wcześniacza
Jest chorobą oczu, która u wcześniaków prowadzi do nieprawidłowego rozwoju siatkówki. Noworodek rodzi się z niedojrzałą siatkówką, a dokładnie z niewykształconymi naczyniami krwionośnymi. Choroba atakuje obie gałki oczne, może różnić się jedynie zaawansowaniem w jednym lub drugim oku. Często dochodzi do samoistnego zaniku choroby w jej początkowych etapach. Retinopatnia dotyka najczęściej dzieci z bardzo niską masą urodzeniową > 1000 gram oraz urodzone między 23. a 28. tygodniem ciąży.


Wychłodzenie
Wcześniaki z powodu niedostatecznej ilości tkanki tłuszczowej i niskiego napięcia mięśniowego nie są w stanie utrzymać stałej temperatury ciała. Noworodki przedwcześnie urodzone umieszczane są w cieplarce i podłączany jest do ich skóry czujnik monitorujący ciepłotę ciała. Optymalna temperatura ciała wcześniaka nie powinna być niższa niż 37 stopni. Jej spadek prowadzi do skurczu naczyń krwionośnych, zmniejszenia przepływu krwi i zwiększenia jej gęstości. To z kolei może powodować przejście na metabolizm beztlenowy, czego wynikiem jest kwasica metaboliczna, obrzęk tkanek ośrodkowego układu nerwowego prowadzący w ostateczności do wylewu krwi do mózgu. Dlatego tak ważne jest kontrolowanie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza.

 

Układ pokarmowy
Kolejną chorobą, która dotyka znacznie częściej wcześniaki niż noworodki urodzone o czasie jest martwicze zapalenie jelit (NEC- Necrotizing Enterocolitis). Może ono wystąpić w 3. dobie po urodzeniu ale także w 2, 3, a nawet 4. tygodniu życia. Istotą choroby są zmiany spowodowane niedokrwieniem, a tym samym niedotlenieniem jelit oraz słabą perystaltyką. NEC charakteryzuje się martwiczymi zmianami ogniskowymi lub rozlanymi błony śluzowej jelita, które mogą prowadzić do jego perforacji. Zmianami tymi może być dotknięte zarówno jelito cienkie jak i grube.

 

Joanna Skłodowska Strzeżek - położna

Oceń artykuł:

Jeśli chcesz dodać komentarz musisz się zalogować.


Poczytaj również

Zapraszamy do rejestracji w portalu.

Dzięki rejestracji:

Załóż konto

Posiadasz już konto? Zaloguj się!