oceń Ocena:
*****

|

|

rozmiar czcionki

2012-04-10

Opieka okołoporodowa

Od 2011 roku obowiązuje dokument pod nazwą „ Standard Opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem” podpisany przez Ministra Zdrowia. Wszystkie ośrodki w Polsce świadczące opiekę dla przyszłych matek powinny pracować zgodnie z zapisami w nim zawartymi.

Galeria

Celem standardu jest poprawa stanu opieki okołoporodowej, poprzez ograniczenie niepożądanych zjawisk, takich jak rutyna w opiece nad kobietami, brak poszanowania godności i intymności kobiet rodzących, brak możliwości decydowania o sobie oraz przestarzałe metody prowadzenia porodu.

Należy pamiętać, że standard dotyczy tylko ciąży, porodu i połogu fizjologicznego. Nie określa procedur w przypadku porodu z komplikacjami, gdy pojawi się konieczność interwencji lekarza.

Najważniejsze regulacje:
Ciąża. W standardzie określony jest zakres świadczeń profilaktycznych, badań diagnostycznych i konsultacji medycznych oraz okres w jakim powinny być one wykonywane. Ciążę może prowadzić położna lub lekarz ginekolog. Jeśli wybrałaś położną powinna Cię ona skierować trzy razy na konsultację z lekarzem. Powinna także zaoferować spotkania przygotowujące do porodu.

Twoje prawa. Możesz wybrać sobie osobę, która będzie sprawować nad Tobą opiekę w trakcie ciąży, porodu i połogu. Możesz zdecydować czy chcesz rodzić w domu czy w szpitalu. Masz prawo współdecydować o przebiegu porodu. Masz prawo do poszanowania Twojej godności i intymności, nie wspominając o prawie do informacji na temat Twojego zdrowia i zdrowia Twojego Malucha. Masz również prawo do towarzystwa osoby bliskiej (męża, partnera, przyjaciółki, matki) w czasie porodu. Szpital powinien współpracować z taką osobą.

Plan porodu. Jeszcze w trakcie ciąży możesz ustalić z osobą, która Cię prowadzi (lekarz, położna) plan porodu i opieki prenatalnej. Możesz zdecydować się na konkretne świadczenia i działania w trakcie porodu.

Indywidualne podejście. Każda interwencja lekarza lub położnej powinna być uzasadniona indywidualną sytuacją Twoją i Twojego malucha. Czyli przyspieszenie porodu, nacięcie krocza, badania wewnętrzne (częstsze niż co 2 godziny) może mieć miejsce tylko w uzasadnionym przypadku.

Poród aktywny. Według standardu masz prawo do swobodnego poruszania się w czasie całego porodu, do stosowania różnego typu znieczulenia (niefarmakologicznego, np. pobyt w wannie z ciepłą wodą czy masaż). W trakcie porodu masz prawo do picia płynów, jeśli czujesz taką potrzebę. Personel ma za zadanie pomóc Ci osiągnąć jak najwygodniejszą pozycję do porodu (ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wertykalnych – pionowych).

Pierwszy kontakt z dzieckiem. Personel szpitala powinien zapewnić Ci co najmniej dwu godzinny kontakt z dzieckiem (dziecko leży na Twoim brzuchu). Taki kontakt może być tylko przerwany w sytuacji gdy coś zagraża Twojemu życiu lub życiu dziecka. Standard zobowiązuje osoby opiekujące się Tobą do przekazania Ci konkretnych wiadomości. Powinnaś się dowiedzieć jak prawidłowo przystawiać dziecko do piersi i jak je karmić.

Opieka w połogu. W czasie kilku dni od powrotu do domu możesz spodziewać się wizyty położnej środowiskowej (w czasie ciąży należy wypełnić deklarację o chęci korzystania z opieki). Położna będzie oceniać Twój stan i stan Twojego dziecka, będzie udzielać rad i wskazówek na temat pielęgnacji i karmienia. Takich wizyt powinno być co najmniej 4.
 

Oceń artykuł:

Jeśli chcesz dodać komentarz musisz się zalogować.


Poczytaj również

Zapraszamy do rejestracji w portalu.

Dzięki rejestracji:

Załóż konto

Posiadasz już konto? Zaloguj się!