oceń Ocena:
*****

|

|

rozmiar czcionki

2012-03-14

Pieniądze - gdzie ich szukać?

Jeżeli jesteś samotną matką lub ojcem to poniższe informacje mogą bardzo Ci się przydać w uzyskaniu pomocy finansowej jaką oferują m.in. urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej oraz ZUS.

Galeria

Ośrodki pomocy społecznej udzielają samotnym rodzicom bezpłatne porady prawne i psychologiczne. Samotne matki i ojcowie mają pierwszeństwo w przyjęciu ich dziecka do żłobka czy przedszkola, mogą starać się również o dofinansowanie do obiadów i wycieczek. Samotnie wychowujący rodzic może rozliczać się z Urzędem Skarbowym wraz z dzieckiem, jeżeli dziecko nie ma ukończonych 25 lat i pobiera naukę w szkole wyższej. Dochód uzyskany przez dziecko w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty wolnej od podatku – nie może spowodować obowiązku zapłaty podatku.

Każda pomoc jest przydatna w sytuacji gdy zostaje jeden rodzic, jednak pomoc finansowa jest szczególnie pożądana. Samotnie wychowujący rodzic może starać się o:


- zasiłek rodzinny gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekroczy 504zł lub 583zł w razie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (z przyznanym orzeczeniem o niepełnosprawności), kwota zasiłku to 68-98zł miesięcznie w zależności od wieku dziecka( 0-5 lat – 68zł, 6-18 lat – 91zł, 19-24 lat – 98zł) . Należy przedstawić zaświadczenie o dochodach uzyskanych w ubiegłym roku (po takie zaświadczenie udajemy się do Urzędu Skarbowego). Wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy w miejscu naszego zamieszkania, Realizacją świadczeń zajmuje się ośrodek pomocy społecznej. Okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października roku następnego. Wnioski o zasiłek na kolejny okres zasiłkowy składa się od 1 września, czyli na dwa miesiące przed rozpoczęciem okresu zasiłkowego. Zasiłek jest przyznawany aż do momentu ukończenia przez dziecko 21 roku życia, pod warunkiem, że uczęszcza do tego czasu do szkoły.

- „becikowe” – jednorazowa zapomoga w wysokości 1000zł przyznawana przez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Termin złożenia, to trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka;


- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000zł – nie jest to tzw. becikowe. Można się o niego starać gdy dziecko nie ma jeszcze ukończonego jednego roku życia. Wniosek o dodatek składa się w ośrodku pomocy społecznej, aby go otrzymać należy mieć prawo do zasiłku rodzinnego (czyli dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 504zł, lub odpowiednio 583zł w razie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym);


- dodatek przyznawany w okresie urlopu wychowawczego, przyznawany jest na okres 24 miesięcy w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem, na 36 miesięcy przy sprawowaniu opieki na więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas tego samego porodu, 72 miesiące w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwota dodatku to 400 zł miesięcznie;


- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (przyznawany w przypadku gdy nie ma możliwości zasądzenia alimentów), ok. 170-500zł miesięcznie w zależności od ilości dzieci. W przypadku gdy egzekucja zasądzonych alimentów jest choćby częściowo nieskuteczna samotnie wychowująca dziecko matka może starać się o świadczenia alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego;


- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – ok. 80zł na trzecie i następne dziecko w rodzinie, w której jest co najmniej troje dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego;


- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego(z orzeczeniem o niepełnosprawności) – aby otrzymać ten dodatek, rodzinie musi przysługiwać zasiłek rodzinny. Kwota dodatku jest zależna od wieku dziecka: 50 zł miesięcznie na dziecko, aż do ukończenia 5 roku życia; 70 zł miesięczne na dziecko powyżej 5 roku życia, aż do ukończenia 24 roku.


- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, przyznawany jednorazowo – ok. 100zł na jedno dziecko;
- zasiłek pielęgnacyjny – 153zł miesięcznie. Przysługuje on niepełnosprawnemu dziecku. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć do 31 stycznia do ośrodka pomocy społecznej.

Po powrocie do pracy warto zgłosić chęć wykorzystania dwóch dni opieki nad dzieckiem, które można wykorzystać w ciągu roku (w razie niewykorzystania – przepadną). W sytuacji gdy samotny rodzic jest również bezrobotny należy zgłosić się do urzędu pracy i zarejestrować, uzyska się wtedy ubezpieczenie zdrowotne dla siebie i dziecka. W sytuacji gdy samotny rodzic podejmie pracę należy mu się refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (warunkiem jest wiek dziecka – do lat 7 oraz dochód który na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 351 zł). Jeśli praca była podjęta na co najmniej pół roku refunduje się 3 miesiące, a jeśli ponad rok to refunduje się pół roku. Refundacja należy się także w przypadku gdy urząd pracy skieruje bezrobotną matkę na szkolenie przygotowawcze czy staż. Refundację wypłaca starosta.
 

Oceń artykuł:

Jeśli chcesz dodać komentarz musisz się zalogować.


Poczytaj również

Zapraszamy do rejestracji w portalu.

Dzięki rejestracji:

Załóż konto

Posiadasz już konto? Zaloguj się!