oceń Ocena:
*****

|

|

rozmiar czcionki

2012-07-18

Preparatyka krwi pępowinowej

Preparatyka jest procesem, podczas którego z pobranej krwi pępowinowej wyselekcjonowane zostają komórki macierzyste. Zgodnie z wewnętrznymi procedurami preparatyka powinna być wykonana w ciągu 24 godzin od momentu pobrania krwi pępowinowej. Cała procedura wraz z mrożeniem trwa około półtorej do dwóch godzin.

Galeria

Dostarczony do Banku Komórek Macierzystych zestaw wraz z pobraną krwią pępowinową trafia do specjalistycznego laboratorium, w którym pobrany materiał przechodzi wstępną selekcję oraz badania. Na początku weryfikuje się objętość pobranej krwi pępowinowej oraz stężenie komórek. Osoba dokonująca preparatyki sprawdza również poprawność wypełnienia przez personel szpitala dokumentów z pobrania krwi.

 

Dalszym etapem jest proces wirowania (zagęszczania) pobranej krwi pępowinowej. W zależności od wyboru systemu preparatyki proces ten może różnić się między sobą w poszczególnych laboratoriach. W Banku komórek Macierzystych nOvum do preparatyki służy ten sam zestaw pobraniowy, do którego krew została pobrana (zestaw składa się z trzech worków połączonych ze sobą jałowymi drenami). Dzięki jego konstrukcji mamy gwarancję wykonania preparatyki w systemie zamkniętym (czyli jałowym).

 

Po odwirowaniu wyraźnie widać rozwarstwienie poszczególnych komórek (warstwa krwinek białych, warstwa krwinek czerwonych oraz warstwa osocza). Na tym etapie pozostałe dwa worki pozostają jeszcze puste. Odwirowana krew trafia następnie do urządzenia zwanego prasą, która w sposób kontrolowany poprzez ucisk powoduje przetoczenie warst komórek poprzez jałowe dreny do poszczególnych worków. Na końcowym etapie mamy więc trzy worki, a w każdym z nich poszczególną frakcję komórek. Do dalszego etapu preparatyki wykorzystuje się worek z frakcją leukocytarną (krwinek białych), ponieważ właśnie w niej znajdują się komórki macierzyste.

 

W następnym etapie poprzez jałowy zgrzew dodaje się specjalistyczne substancje krioochronne, które mają na celu chronić komórki podczas mrożenia oraz dalszego przechowywania w temperaturze głębokiego zamrożenia (ok. – 196oC). Tak przygotowany materiał zostaje przetoczony (oczywiście w systemie jałowym) do worka mrożeniowego. Ten następnie umieszczany jest w specjalnej metalowej kasecie wraz z dwoma testowymi próbnikami krwi. Oznaczona kaseta trafia do mrożenia. W międzyczasie pracownik laboratorium wykonuje pomiary stężenia i żywotności komórek oraz odzysku krwinek białych po preparatyce.

 

Krew pępowinowa badana jest również w laboratorium mikrobiologicznym pod kątem jałowości, a krew matki w laboratorium analitycznym pod kątem badań serologicznych (WR, HBsAg, antyHCV, antyHIV). Dopiero po uzyskaniu wszystkich wyników badań zamrożone komórki macierzyste zostają zakwalifikowane do dalszego przechowywania.

 

Justyna Morgaś
www.novumbank.com
 

Oceń artykuł:

Jeśli chcesz dodać komentarz musisz się zalogować.


Poczytaj również

Zapraszamy do rejestracji w portalu.

Dzięki rejestracji:

Załóż konto

Posiadasz już konto? Zaloguj się!