oceń Ocena:
*****

|

|

rozmiar czcionki

2013-04-25

System opieki medycznej w Polsce

Na polski system opieki medycznej - zwanej inaczej zdrowotnym – narzekają i pacjenci i lekarze. Panuje powszechne przekonanie, że nie należy do najlepszych. Jest też jednym z największych problemów w naszym kraju.

Galeria

Opieka medyczna jest nie tylko droga, ale i bardzo czasochłonna dla pacjenta, który długo czeka na specjalistę tracąc przy tym nerwy i zdrowie. Lekarze natomiast twierdzą, że na wszystko brakuje pieniędzy – na badania, zabiegi, usługi specjalistów... Dlaczego tak się dzieje i na jakich zasadach funkcjonuje system opieki zdrowotnej w Polsce?

 

Bezpłatna opieka medyczna
Na system opieki medycznej w naszym kraju składają się instytucje oraz osoby, które mają za zadanie zapewnić mieszkańcom odpowiednią opiekę zdrowotną. Ochrona zdrowia opiera się na modelu ubezpieczeniowym. Polega na tym, że każdy, kto posiada ubezpieczenie zdrowotne (płacona jest składka ubezpieczenia zdrowotnego) ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Zakres udzielanych świadczeń, a także warunki ich przyznawania określają odpowiednie ustawy. Jest to ustawa o zakładach opieki zdrowotnej i ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W polskim systemie opieki medycznej instytucją odpowiedzialną za pokrywanie kosztów leczenia - jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który dysponuje całością pieniędzy, odprowadzanych z dochodów Polaków jako obowiązkowa składka ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 9% dochodów osobistych.

 

Nadzór
Organami nadzorującymi prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia są takie jednostki jak Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Ministerstwo Zdrowia oraz konsultanci krajowi w poszczególnych specjalnościach medycznych, ponadto: Państwowa Inspekcja Sanitarna „Sanepid”, wojewodowie poszczególnych województw i wojewódzkie centra zdrowia publicznego.

 

Najważniejszy jest lekarz -
obecnie – podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) czyli specjalista medycyny rodzinnej. To przede wszystkim do niego w pierwszej kolejności udaje się pacjent po świadczenia zdrowotne. Lekarz POZ-u ma za zadanie prowadzić profilaktykę zdrowotną oraz leczyć przypisanych mu pacjentów. W uzasadnionych sytuacjach lekarz medycyny rodzinnej wydaje skierowania do specjalistów lub do szpitala. Świadczenia zdrowotne można uzyskać tylko i wyłącznie za okazaniem dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego, a od początku bieżącego roku przy pomocy systemu Ewuń, okazując dowód osobisty. Pacjenci otrzymują opiekę w zakładach opieki zdrowotnej: publicznym - SPZOZ i niepublicznym – NZOZ, czyli szpitalach, zakładach rehabilitacji leczniczej, przychodniach, medycznych laboratoriach diagnostycznych, pracowniach protetyki stomatologicznej i ortodoncji bądź w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

 

Gdy ubezpieczenie nie wystarcza
Obecnie na rynku dostępne są dodatkowe ubezpieczenia medyczne – w systemie prywatnym i oferowane są w oparciu o ustawę o działalności ubezpieczeniowej. Prace nad ustawą o dodatkowych ubezpieczeniach medycznych, nie zostały jak dotąd zakończone. Jednak coraz więcej osób decyduje się wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Składka ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wysoka w porównaniu z korzyściami, które zapewnia, czyli lepszym dostępem do specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 

Oceń artykuł:

Jeśli chcesz dodać komentarz musisz się zalogować.


Poczytaj również

Zapraszamy do rejestracji w portalu.

Dzięki rejestracji:

Załóż konto

Posiadasz już konto? Zaloguj się!