Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności serwisu: Linkbaby.pl
(załącznik nr 1 do Regulaminu)

 

Szanowni Użytkownicy,

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Ochrony Prywatności serwisu Linkbaby.pl. Chcemy abyście wiedzieli, że przykładamy najwyższą staranność do ochrony powierzonych nam danych osobowych i stosujemy standardy równorzędne z tymi, które chcielibyśmy aby inni stosowali, gdy sami powierzamy innym przetwarzanie naszych danych. Nie przekazujemy nikomu gromadzonych w portalu danych osobowych. Przetwarzamy je w najlepszej serwerowni w Polsce, gdzie dane trzymają największe firmy w Polskim Internecie. Dane przetwarzamy zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Jednocześnie dajemy Wam narzędzia kontroli informacji, którymi chcecie się dzielić z innymi użytkownikami. Możliwości ustawienia prywatności oraz informacji ogólnie dostępnych. Tworzymy najciekawsze narzędzie komunikacji dla młodych rodziców z myślą o rodzicach oraz ich dzieciach. Korzystajcie z niego rozsądnie i bądźcie z nami w najważniejszych chwilach Waszego życia.

 

z pozdrowieniami,

Administrator i redakcja serwisu Linkbaby.pl


 

1. DANE OSOBOWE
a) A&S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wschowie, przy
ul. Niepodległości 38, jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
b) A&S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wschowie, przy
ul. Niepodległości 38, zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
c) Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
d) Dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z realizacją e-usług świadczonych przez A&S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do celów statystycznych i marketingu bezpośredniego oferowanych przez A&S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością produktów lub usług, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zmianami), w szczególności na potrzeby realizowanej korespondencji oraz dostaw przez A&S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dane przetwarzane są także dla potrzeb organizowanych w portalu konkursów dla użytkowników na potrzeby prawidłowej realizacji konkursów.

 

2. KWESTIE TECHNICZNE
a) Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. A&S Sp. z o.o. z siedzibą w Wschowie przy ul. Niepodległości 38, wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
b) Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw spółki A&S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, próby włamania lub innego działania na jej szkodę przez osoby nieuprawnione.
c) Niektóre obszary serwisu Linkbaby.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

 

3. INFORMACJA HANDLOWA
a) Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych i niezamówionych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu).
b) Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać usunięcia niniejszej zgody przez administratora danych. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (kontakt@linkbaby.pl) pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz loginu użytkownika.

 

4. BLOKADA KONTA
a) Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, za pomocą zgłoszenia żądania usunięcia konta na serwisie, przesłanego do Administratora.
b) Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje zablokowaniem Konta.

 

5. KONTAKT
a) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z serwisu prosimy kierować na adres: kontakt@linkbaby.pl

Zapraszamy do rejestracji w portalu.

Dzięki rejestracji:

Załóż konto

Posiadasz już konto? Zaloguj się!